website templates

Regulamin

FIFA World Championship PTPP

§ 1. Regulacje ogólne
1. Organizatorem Turnieju jest Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne

2. Oficjalną stroną internetową wydarzenia jest fwc.psychopedagog.eu, a znajdujące się tam informacje uważane są za obowiązujące.

3. Turniej rozgrywany jest w grze Fifa 18 na platformie Playstation 4 Pro udostępnionej przez Organizatora.

4. Turniej odbywa się w Poradni Psychopedagogicznej Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego, al. Tysiąclecia 2. W trakcie trwania zawodów przebywać należy na terenie do tego wyznaczonym.

5. Sędzią głównym turnieju jest Dawid Karol Kołodziej.

6. Sędziowie pomocniczy są powoływani przez sędzie głównego.

7. Turniej rozpoczyna się 30 czerwca 2018r. o godzinie 14:00. Wówczas odbędzie się losowanie drużyny dla każdego gracza.

8. Organizatorzy mają prawo przeszukać osoby i ich rzeczy w przypadku podejrzeń, że wnoszą na teren obiektu niedozwolone przedmioty i substancje mogące wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i przebieg wydarzenia.

§ 2. Uczestnicy
1. Uczestnikiem Turnieju może być każda osoba, która wypełni formularz zgłoszeniowy, szczegóły w pkt. 2. oraz dostarczy zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej) na udział w wydarzeniu najpóźniej do dnia turnieju. Wzór zgody rodzica znajduje się w zakładce Zapisy pod linkiem do pobrania.
 
2. Zapisy uczestników odbywają się drogą elektroniczną. Zapisu należy dokonać w zakładce Zapisy. Termin zapisów od 14.05.2018r. do 29.06.2018r.

3. Udział w wydarzeniu może brać maksymalnie 32 uczestników. W przypadku mniejszego zainteresowania brakująca liczba uczestników zostanie uzupełniona wirtualnymi graczami na poziomie trudności klasa światowa. W przypadku większego zainteresowania obowiązuje kolejność zgłoszeń.

4. Obowiązuje 20 zł wpisowego od każdego uczestnika na poczet organizacji przedsięwzięcia.

§ 3. Rozgrywka
1. Rozgrywki w grach komputerowych odbywają się na platformach przygotowanych i skonfigurowanych przez organizatora.

2. Jest dozwolone podłączenie własnych urządzeń wskazujących (pad), oraz słuchawek, ale tylko za wiedzą, zgodą oraz przy pomocy sędziego.

3. Zabronione jest opuszczenie stanowiska przez gracza bez uzasadnionego powodu.

4. Podczas trwania turnieju obowiązuje kultura osobista. Sędzia ma prawo w każdej chwili na dyskfalifikację zawodnika jeśli uzna jego zachowanie za niestosowne.

5. Za zgodą sędziego w pomieszczeniu turniejowym mogą przebywać osoby postronne, tzw. widzowie.

6. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na niniejszy regulamin oraz zasady rozrywek.

§ 4. Regulamin rozgrywek Fifa 18 World Championship
1. Rozgrywki toczą się w systemie grupowym, a następnie pucharowym.

2. W fazie grupowej, każdy gracz rozgrywa mecz z każdym ze swojej grupy. Za wygrany mecz gracz otrzymjuej 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów obowiązuje bilans bramkowy (zyskane/stracone bramki).

3. W fazie pucharowej rozgrywane jest jedno spotkanie. Przegrana drużyna zostaje wyeliminowana, wygrana przechodzi dalej. W przypadku remisu, zostaje rozegrana dogrywka. Jeśli również to nie wyłoni zwycięzcy, obowiązuje konkurs rzutów karnych.

4. Wynik meczu jest zapisywany przez sędziego.

5. Na stronie internetowej wydarzenia będą prowadzone statystyki najlepszych strzelców oraz najlepszych obrońców.

6. Drużyna, która nie stawi się w określonych ramach czasowych przez organizatorów, poddaje walkower. Walkower można zgłaszać w razie braku kontaktu z przeciwnikiem (do 10 minut po ustalonej godzinie meczu).

§ 5. Regulacje końcowe
1. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga organizator.

2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz poleceń organizatora.

3. Uczestnicy są zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami Fair Play. Za niedopuszczalne uznaje się nieprzyzwoite gesty, akty agresji oraz wandalizmu. Kategorycznie zabrania się palenia, spożywania napojów alkoholowych oraz innych substancji psychoaktywnych na terenie poradni.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestników postępujących niezgodnie z powyższymi zasadami.
 
5. Organizator może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu także w trakcie Turnieju.
 
6. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia, tj. od dnia 13.05.2018r.
Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne

59-700 Bolesławiec                   
ul. Teatralna 2/5
KRS: 0000586474
NIP: 6121856217
REGON: 363015316

Kontakt

Email: ptpp@psychopedagog.eu
Telefon: +48 733 379 538

Konta bankowe

SKŁADKI I DOTACJE: 
VWBank: 52 2130 0004 2001 0818 4764 0001

USŁUGI ODPŁATNE:
VWBank 25 2130 0004 2001 0818 4764 0002

Przy przelewie z zagranicznego konta kod SWIFT: INGBPLPW